Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
Số: 5 /TB - UBND 18/01/2023 THÔNG BÁO Lịch trực cơ quan trong dịp nghỉ Tết Âm lịch 2023 UBND XÃ TIÊN ĐỘNG Tải file Tải về
Số: 5 /TB - UBND 18/01/2023 THÔNG BÁO Lịch trực cơ quan trong dịp nghỉ Tết Âm lịch 2023 UBND XÃ TIÊN ĐỘNG Tải file Tải về
Số: 01 /TB-UBND 03/01/2023 THÔNG BÁO Lịch làm việc tuần của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Tiên Động (Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023 UBND XÃ TIÊN ĐỘNG Tải file Tải về
Số: 01/BC-UBND 03/01/2023 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 12 năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ tháng 01 năm 2023 UBND XÃ TIÊN ĐỘNG Tải file Tải về
Số: 59/TB-UBND 29/12/2022 THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2023 UBND XÃ TIÊN ĐỘNG Tải file Tải về
Số:150 /QĐ - UBND 25/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng xã Tiên Động UBND XÃ TIÊN ĐỘNG Tải file Tải về
Số:4423 /QĐ-UBND 20/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu "Làng văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" năm 2022 UBND HUYỆN TỨ KỲ Tải file Tải về
Số:48 /KH-UBND 29/11/2022 KẾ HOẠCH Triển khai hỗ trợ hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn xã Tiên Động UBND XÃ TIÊN ĐỘNG Tải file Tải về
Số: 80 /BC-UBND 02/11/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10 năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 UBND XÃ TIÊN ĐỘNG Tải file Tải về
Số:12 /2022/QĐ-UBND 26/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao, điều kiện hợp thửa đất, điều kiện tách thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dươn UBND TỈNH HẢI DƯƠNG Tải file Tải về
Số: 46 -TB/UBND 26/10/2022 THÔNG BÁO Thực hiện giờ làm việc mùa đông UBND XÃ TIÊN ĐỘNG Tải file Tải về
Số: 45 /TB-UBND 24/10/2022 THÔNG BÁO Lịch làm việc tuần của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Tiên Động (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022 UBND XÃ TIÊN ĐỘNG Tải file Tải về
Số: 126 /QĐ-UBND 19/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã UBND XÃ TIÊN ĐỘNG Tải file Tải về
Số: 127 /QĐ-UBND 19/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Tải file Tải về
QĐ/UBND 18/10/2022 Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ đến năm 2030 UBND Huyện Tải file Tải về;Tải về;
Số: …43.. /TB-UBND 18/10/2022 THÔNG BÁO Lịch làm việc tuần của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Tiên Động (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022) UBND XÃ Tải file Tải về
Số:125 /QĐ-UBND 18/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã UBND XÃ Tải file Tải về
Số:42 /TB-HĐNVQS 18/10/2022 THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã UBND XÃ Tải file Tải về
Số: 39/TB-UBND 18/10/2022 THÔNG BÁO Danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đến thời điểm ngày 23 tháng 09 năm 2022 UBND XÃ Tải file Tải về
BC/UBND 12/10/2022 Báo cáo cải cách hành chính quý III UBND XÃ TIÊN ĐỘNG Tải file Tải về
12
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 48
Trước & đúng hạn: 48
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/01/2023 20:42:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN ĐỘNG - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Liệu

Địa chỉ: UBND xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0912746803

Email: lieutnmt1978@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 26
Tháng này: 6,168
Tất cả: 53,774