CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Tiên Động tổ chức thành công bầu cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 – 2025
24/02/2023 05:57:34

Ngày 12 tháng 02 năm 2023 các cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn xã Tiên Động đã đi bầu cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023- 2025.

Ngay từ sáng sớm cử tri đã đến rất đông tại các điểm bỏ phiếu để dự khai mạc và nghe phổ biến, hướng dẫn các nội quy quy định tại các điểm bầu cử, sau đó tiến hành bỏ phiếu. Tại đây, mọi công tác tổ chức bầu cử như: Niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, trang trí khánh tiết, hòm phiếu… đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy định.

Tại cuộc bầu cử lần này, toàn xã có 4 điểm bầu cử tại 4 thôn, địa điểm đều ở nhà văn hóa các thôn. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn đã tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác bầu cử, tổ chức hiệp thương, giới thiệu nhân sự theo đúng quy định, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc trực tiếp lựa chọn và bầu cử Trưởng thôn có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và có khả năng vận động, tập hợp quần chúng và có tinh thần trách nhiệm trong công tác. Nhờ đó, cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, đúng luật. Điểm mới trong nhiệm kỳ này là việc tổ chức bầu cử trưởng thôn được tổ chức sau Đại hội chi bộ nên công tác chuẩn bị nhân sự kỹ càng, chất lượng được nâng lên do các chi bộ có nghị quyết giới thiệu nhân sự ứng cử bầu trưởng thôn.100% người ứng cử trưởng thôn lần này đều là Đảng viên.

Kết thúc cuộc bầu cử, có 4/4 ứng cử viên trúng cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 -2025 với số phiếu tín nhiệm cao. Bầu cử Trưởng thôn là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đối với toàn thể nhân dân trong cộng đồng dân cư, phát huy được tính dân chủ và bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ dưới cơ sở vững mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Một số hình ảnh trong buổi bầu cử:

 
 
 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 840
Trước & đúng hạn: 839
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/09/2023 10:07:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN ĐỘNG - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Liệu

Địa chỉ: UBND xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0912746803

Email: lieutnmt1978@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 12
Tháng này: 1,896
Tất cả: 60,156